Polska Federacja Japońskiego Karate
Japan Karate Association Polska
日本空手協会ポーランド
Powrót do aktualności
| Miejsce: Krosno Odrzańskie

MISTRZOSTWA J.K.A. 4.06.2022

REGULAMIN MISTRZOSTW J.K.A. 4.06.2022

TERMIN I MIEJSCE:

4.06.2022 - Krosno Odrz., ul Pułaskiego 3 (OSiR

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Przesłanie zgłoszeń zawodników w nieprzekraczalnym terminie 20.05.2022
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich, ubezpieczenia NNW, uiszczenia opłaty startowej, legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości, potwierdzenie opłacenia składki J.K.A. Za 2022 rok.
 • Osoby, które nie opłacą składki J.K.A., uiszczają wyższą opłatę startową.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zawodach zawodników, którzy nie wypełnili któregokolwiek z powyższych warunków!!!

OPŁATY STARTOWE:

Członkowie J.K.A.: 40 PLN od konkurencji, kata drużynowe 60 PLN.
Pozostali: 50 PLN od konkurencji, kata drużynowe 75 PLN.

PROGRAM PRZEBIEGU ZAWODÓW:

09:00 – 09:30 – weryfikacja zawodników
09:35 – 09.50 – odprawa sędziów i kierowników klubów
10:00 – uroczyste otwarcie zawodów ( prezentacja klubów )
10:15 – rozpoczęcie eliminacji
14:00 – 14.30 – przerwa obiadowa
14.30 – kontynuacja rozgrywek
przewidywane zakończenie zawodów ok. godz. 18.00

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Według przepisów J.K.A.

KONKURENCJE INDYWIDUALNE:

7 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.) i młodsi

Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: T1, H1, H2, H3, H4, H5
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

8 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5
Kumite chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

9 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Strona broniąca - kontratak chudan

10 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Strona broniąca - kontratak chudan

11 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon(do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Strona broniąca - kontratak chudan

12 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Teeki1, BD, KD
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4) Shobu-Ippon, 2 minuty

13 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1, BD, KD
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4) Shobu-Ippon, 2 minuty

14 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1,
BD, KD, JO, Empi, Hangetsu
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minuty, Sai-shiai 2 minuty,
sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

15 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1,
BD, KD, JO, Empi, Hangetsu
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minutes, Sai-shiai 2 minuty,
sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

16 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Teeki1,
BD, KD, JO, Empi, Hangetsu
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minuty,
Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

17 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Teeki1,
BD, KD, JO, Empi, Hangetsu
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minuty,
Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

18+ lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata mężczyzn i kobiet:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H2, H3, H4, H5, T1
Najlepsza 8.: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu, Gankaku, Jitte
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata
Kumite mężczyzn i kobiet:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minuty,
Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

40+ lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata mężczyzn i kobiet:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H2, H3, H4, H5, T1
Najlepsza 8.: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu, Gankaku, Jitte
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata
Kumite mężczyzn i kobiet:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minuty,
Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

KONKURENCJE DRUŻYNOWE:

Do 11 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata drużynowe chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system punktowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) nie te same kata Tokui Kata: H2, H3, H4, H5

12-16 lat (skończone przed dniem 4.06.2022 r.)

Kata drużynowe chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system punktowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4, H5, T1, BD, KD
Finały: system punktowy (najlepsza 4) nie te same kata Tokui Kata: H2, H3, H4, H5
T1, BD,KD, Jion, Empi

W przypadku braku 4 osób w konkurencji będą one łączone.
W kumite obowiązują białe napięstniki, protektory na zęby.
W młodszych kategoriach kata będą dopasowywane do niższego stopniem.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub połączenia konkurencji w
  przypadku małej ilości zawodników.
 • Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubie macierzystym
 • Za zachowanie zawodników lub wyrządzone przez nich szkody odpowiada opiekun
  ekipy
 • W trakcie zawodów czynne będzie stoisko z akcesoriami karate oraz punkt
  gastronomiczny i loteria
 • Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, pod warunkiem zgłoszenia się w terminie do
  20.05.2022.

POSIŁKI, NOCLEGI:

 • W celu organizacji posiłków lub noclegów, prosimy o kontakt z organizatorem,
  minimum 3 tygodnie przed terminem zawodów.
 • zapewniamy obiad i opłatę sędziowską dla sędziów, pod poniższymi warunkami:

HONORARIUM ZA SĘDZIOWANIE:

 • sędzia pracuje na macie przez cały czas trwania zawodów i wystawia rachunek za
  swoją pracę organizatorowi: honorarium wynosi 160 zł.
 • sędzia pracuje na macie przez cały czas trwania zawodów i nie wystawia rachunku:
  honorarium wynosi 100 zł.
 • sędzia pracuje na macie i jednocześnie startuje w zawodach i wystawia rachunek za
  swoją pracę organizatorowi: honorarium wynosi 100 zł.
 • sędzia pracuje na macie i jednocześnie startuje w zawodach i nie wystawia rachunku:
  honorarium wynosi 60 zł.

PROTESTY:

Oficjalny protest może wnieść jedynie „Coach” z danego klubu, zaopatrzony w plakietkę „Coach - z nazwą klubu”. Protest zgłaszany jest bezpośrednio do organizatora i rozpatrywany, przez powołaną komisję, składającą się z Sędziego Głównego zawodów, Organizatora, zawodów i Chief Instruktora J.K.A. Polska lub wyznaczonego przez niego zastępcę. Od decyzji komisji nie będzie odwołania. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów osoby postronne nie mają prawa rozmów przy stoliku sędziowskim oraz z sędziami. Do tego wyznaczeni są wyłącznie oficjalni przedstawiciele klubów z plakietką „Coach”.

Uwaga:

Kierownicy i trenerzy proszeni są o przybycie na godzinę 9.30 przed rozpoczęciem zawodów,
celem potwierdzenia list startowych oraz weryfikacji opłat startowych. Wpłat dokonuje klub
macierzysty, w dniu zawodów lub na konto: 91 9656 0008 0011 9278 2000 0001 .

INFORMACJE:

663636087 (Dawid Borodo),
zgłoszenia: jaguar.krosno@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MISTRZOSTW J.K.A. 2022

Lp.

Imię i nazwisko

Wiek (od daty 4.06.2022)

Stopień

Kata ind.

Kumite

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

DRUŻYNY KATA:

Lp.

Kategoria

Zawodnik 1

Zawodnik 2

Zawodnik 3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Klub:

Trener/Opiekun, tel.:

Sędzia:

Pliki do pobrania:

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy pdf
Formularz zgłoszeniowy Mistrzostw JKA 2022 doc
Tel.: +48 609 709 636 info@jka.org.pl