Polska Federacja Japońskiego Karate
Japan Karate Association Polska
日本空手協会ポーランド

Warunki przynależności do JKA Polska 

JKA Polska zrzesza indywidualnych członków z poszczególnych klubów oraz osoby fizyczne, trenujące karate shotokan. 

Warunkiem przynależności do JKA Polska jest:

 • złożenie karty zgłoszeniowej wraz z dwoma zdjęciami
 • uiszczenie opłaty członkowskiej do 31 stycznia danego roku w wysokości określonej w taryfikatorze JKA 

Regulamin członkowski JKA Polska:

 1. Stopień nadany przez JKA Polska jest honorowany we wszystkich organizacjach JKA WF
 2. Klub który ma minimum 30 członków w JKA Polska może ubiegać się o certyfikat przynależności do JKA Polska, a instruktor prowadzący zasiada w radzie instruktorów JKA Polska. Certyfikat nadawany jest na dany rok kalendarzowy.
 3. Kluby nie uiszczają składki członkowskiej.
 4. Członkowie JKA Polska otrzymują legitymacje członkowskie i budo-pasy.
 5. Jedynie członkom JKA Polska przysługuje prawo do ubiegania się o miejsce w kadrze JKA Polska.
 6. Członkom JKA Polska przysługuje zniżka w opłacie startowej w zawodach organizowanych przez JKA Polska oraz stażach technicznych.
 7. Warunkiem utrzymania członkowstwa JKA Polska jest ciągłość opłacania składek.
 8. Nieuiszczenie składki członkowskiej w wymaganym terminie powoduje zwiększenie jej o 100%.
 9. Obowiązkiem członków JKA Polska jest uczestnictwo w stażach z chiefem instruktorem JKA Polska. Dotyczy to szczególnie egzaminatorów, instruktorów, sędziów i kandydatów na stopnie DAN.
 10. W przypadku nieobecności na w/w stażu egzaminator, instruktor, sędzia traci swoje uprawnienia na dany rok, a kandydat na stopień KYU i DAN możliwość przystąpienia do egzaminu.
 11. Osoby zdające egzaminy w ramach JKA Polska otrzymują certyfikaty stopni uczniowskich KYU, sygnowane przez chiefa instruktora JKA Europe i chiefa instruktora JKA Polska, a zdający na stopnie mistrzowskie DAN oficjalne certyfikaty z Siedziby Głównej JKA z Japonii.
 12. Osoby chcące wstąpić do JKA Polska, posiadające stopnie w karate, są zobowiązane do nostryfikowania ostatniego stopnia. Odbywa się to poprzez uczestnictwo w stażu technicznym prowadzonym przez chiefa instruktora JKA Polska i uiszczenie opłaty wg taryfikatora.
 13. Obowiązkiem egzaminatora jest złożenie protokołów egzaminacyjnych oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.
 14. Wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania organizacji są w gestii chiefa instruktora JKA Polska.
Tel.: +48 609 709 636 info@jka.org.pl