Polska Federacja Japońskiego Karate
Japan Karate Association Polska
日本空手協会ポーランド
Powrót do aktualności
| Miejsce: Żary

Otwarte Mistrzostwa Polski JKA Kadetów, Juniorów, Seniorów oraz Dzieci

I ORGANIZATOR

 • Japan Karate Association Polska
 • Klub Karate Kontra w Żarach
 • Starostwo Powiatowe w Żarach
 • Miasto Żary

II CEL

Integracja ćwiczących JKA Shotokan Karate

III TERMIN I MIEJSCE

Termin – 20 października 2018r. ( sobota ) godz. 11:00
Miejsce – Hala Sportowa w Żarach ul. Podwale 16

IV WARUNKI UDZIAŁU

Przesłanie kart zgłoszenia zawodników na adres: info@jka.org.pl w
nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2018r. (niedziela) !!!
Dla każdego zawodnika przewidujemy pakiety startowe dlatego konieczne jest
wcześniejsze zgłoszenie zawodników.

Posiadanie:

 • aktualnych badań lekarskich
 • ubezpieczenia NNW
 • potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej
 • legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości
 • potwierdzenia opłacenia składki członkowskiej JKA za rok 2018

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zawodach
zawodników, którzy nie wypełnili któregokolwiek z powyższych warunków!!!

V OPŁATY STARTOWE I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

 • OPŁATY STARTOWE – 35,00 PLN od konkurencji indywidualnej dla członków
  JKA Polska, pozostali 45,00 PLN- wpłaca kierownik drużyny przed rozpoczęciem zawodów.

VI PROGRAM PRZEBIEGU DNIA ZAWODÓW

 • 10:00 – 10:40 – opłaty startowe i weryfikacja zawodników
 • 10:40 – odprawa sędziów
 • 10:00 – odprawa kierowników ekip
 • 11:00 - uroczyste otwarcie Mistrzostw ( prezentacja klubów )
 • 11:50 – rozpoczęcie eliminacji
 • 14:00 – 14:30 – przerwa obiadowa
 • 15:00 – kontynuacja rozgrywek
 • Przewidywane zakończenie zawodów ok. godz. 18:00

VII SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Wg przepisów JKA

KONKURENCJE - Mistrzostwa Polski JKA Kadetów, Juniorów i Seniorów:

7 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.) i młodsi

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4

8 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4

9 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5
Kumite chłopców oraz dziewcząt
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4.) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4.) Oizuki Jo, Chu, Mae geri Chu, Mawashi
geri Jo
Strona broniąca w kontrataku chudan

10 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy ( do najlepszej 4.) H1, H2, H3, H4
Finals: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, T1
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4.) Oizuki Jo, Chu, Mae geri Chu,
Mawashi geri Jo
Finały: Jiyu Ippon (najlepsza 4.) Oizuki Jo, Chu, Mae geri Chu, Mawashi geri
Jo
Strona broniąca w kontrataku chudan

11 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H1, H2, H3, H4, H5
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, T1, BD
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon (do najlepszej 4.) Oizuki Jo, Chu, Mae geri Chu, Mawashi
geri Jo
Finały: Jiyu Ippon (najlepsza 4.) Oizuki Jo, Chu, Mae geri Chu, Mawashi geri Jo
Strona broniąca w kontrataku chudan

12 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H1, H2, H3, H4, H5
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, T1, BD,
KD
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri Chu, Mawashi
geri Jo
Finały: Jiyu Kumite ( najlepsza 4) Shobu-Ippon, 2 minut.

13 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt::
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H1, H2, H3, H4, H5
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, T1,
BD, KD, JO, Empi
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon (do najlepszej 4.) Oizuki Jo, Chu, Mae geri Chu, Mawashi
geri Jo
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4.) Shobu-Ippon, 2 minuty.

14 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy najlepsza 4.) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, T1,
BD, KD, JO, Empi, Hangetsu
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4.) Shobu-Ippon, 2 minuty.
Finały: Jiyu Kumite ( najlepsza 4.)

15 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: BD, KD, JO, Empi,
Hangetsu
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4.) Shobu-Ippon, 2 minuty.
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4.)

16 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu, Gankaku, Jitte
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4.) Shobu-Ippon, 2 minuty,
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4.)
17 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)
Kata chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4.) H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4.) Tokui Kata: BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu, Gankaku, Jitte
Kumite chłopców oraz dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4.) Shobu-Ippon, 2 minuty,
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4.)

18-20 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata mężczyzn, kobiet:
Do 16: system chorągiewkowy: SHITEI KATA: Heian 2 – Tekki 1
Do 8: system chorągiewkowy: SHITEI KATA: Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi,
Jion
Do 4: system punktowy: SENTEI KATA: Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion,
Hangetsu
Finały: system punktowy: TOKUI KATA: JKA SHOTOKAN KATA
Kumite mężczyzn, kobiet:
Eliminacje: IPPON SHOBU; JKA Rules
Finały: IPPON SHOBU; JKA Rules; finał SANBON SHOBU

21 lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata mężczyzn, kobiet:
Do 16: system chorągiewkowy: SHITEI KATA: Heian 2 – Tekki 1
Do 8: system chorągiewkowy: SHITEI KATA: Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi,
Jion
Do 4: system punktowy: SENTEI KATA: Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion,
Hangetsu
Finały: system punktowy: TOKUI KATA: JKA SHOTOKAN KATA
Kumite mężczyzn, kobiet:
Eliminacje: IPPON SHOBU; JKA Rules
Finały: IPPON SHOBU; JKA Rules; finał SANBON SHOBU

40+ lat (skończone przed dniem 20.10.2018r.)

Kata mężczyzn, kobiet:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 8.) H2, H3, H4, H5, T1
Półfinały: system punktowy (najlepsza 8. do najlepszej 4.)
Sentei Kata: BD, KD, Jion, Empi, Hangetsu, Jitte, Gankaku
Finały: (najlepsza 4.) Tokui Kata: (25 JKA Kata – inne kata niż w półfinale)

W przypadku braku 4 osób w konkurencji będą one łączone!
W kumite obowiązują białe napięstniki, protektory na zęby!

INFORMACJE DODATKOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub połączenia konkurencji w przypadku małej
  ilości zawodników
 • Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubie macierzystym
 • Za zachowanie zawodników lub wyrządzone przez nich szkody odpowiada opiekun ekipy
 • Podczas zawodów czynny będzie bufet
 • W trakcie zawodów czynne będzie stoisko z akcesoriami karate

VIII NAGRODY

 • medale, dyplomy, puchary

INFORMACJE: Sprawy organizacyjne – noclegi, wyżywienie – Sebastian Końcowik tel. 604620765

IX POSIŁEK

 • Dla zawodników w ramach pakietu startowego przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
 • Organizator zapewnia obiad dla sędziów i ryczałt za sędziowanie w wysokości 100 zł.
 • W bufecie na Hali będzie można zamówić obiad, skorzystać z kawiarenki, nabyć gadżety.

Uwaga:

Kierownicy i trenerzy proszeni są o przybycie na godzinę 10.00!!! przed rozpoczęciem zawodów
celem potwierdzenia list startowych oraz wniesienia opłat startowych.
Wpłaty będą przyjmowane: do godz. 10:40 - celem punktualnego rozpoczęcia zawodów.

Pliki do pobrania:

Program i formularz zgłoszeniowy
Tel.: +48 609 709 636 info@jka.org.pl