Polska Federacja Japońskiego Karate
Japan Karate Association Polska
日本空手協会ポーランド
Powrót do aktualności
| Miejsce: Krosno Odrzańskie

Puchar Dzieci J.K.A

REGULAMIN PUCHARU DZIECI J.K.A. 23.03.2024

ORGANIZATOR:

Klub Sportowy Jaguar Krosno Odrz.

TERMIN I MIEJSCE:

23.03.2024 - Krosno Odrz., ul Pułaskiego 3 (OSiR)

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Przesłanie zgłoszeń zawodników w nieprzekraczalnym terminie 13.03.2024
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich, ubezpieczenia NNW, uiszczenia opłaty
  startowej, legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości, potwierdzenia opłacenia
  składki J.K.A. na 2024 rok.
 • Osoby, które nie opłacą składki J.K.A. 2024, uiszczają wyższą opłatę startową.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zawodach zawodników, którzy nie
wypełnili któregokolwiek z powyższych warunków!!!

OPŁATY STARTOWE:

Członkowie J.K.A.: 40 PLN od konkurencji, kata drużynowe 60 PLN.
Pozostali: 50 PLN od konkurencji, kata drużynowe 80 PLN.

PROGRAM PRZEBIEGU ZAWODÓW:

 • 09:00 – 09:30 – weryfikacja zawodników
 • 09:35 – 09.50 – odprawa sędziów i kierowników klubów
 • 10:00 – uroczyste otwarcie zawodów ( prezentacja klubów )
 • 10:15 – rozpoczęcie eliminacji
 • 14:00 – 14.30 – przerwa obiadowa
 • 14.30 – kontynuacja rozgrywek
 • przewidywane zakończenie zawodów ok. godz. 18.00

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Według przepisów J.K.A. W.F.

KONKURENCJE INDYWIDUALNE:

6-7 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 9 kyu

Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

6-7 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 8-7 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: T1, H1, H2, H3, H4, H5

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

8-9 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 9 kyu

Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

8-9 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 8-7 kyu

Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: T1, H1, H2, H3, H4, H5

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

8-9 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 6 kyu wzwyż

Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4, H5
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: T1, H1, H2, H3, H4, H5

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

10-11 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 9 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

10-11 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 8-7 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4, H5, T1

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan

10-11 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.) 6 kyu wzwyż

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4, H5, T1, BD

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Strona broniąca - kontratak chudan

12-13 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 9-8 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: h1 H2, H3, H4, H5, T1

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Kihon Ippon Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri

12-13 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 7-6 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1 H2, H3, H4, H5, T1

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri

12-13 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 5-4 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1 H2, H3, H4, H5, T1, BD

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

12-13 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.), 3kyu wzwyż

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1 H2, H3, H4, H5, T1, BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

14-15 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.) 9-8 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4, H5, T1

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Kihon Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri

14-15 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.) 7-6 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4, H5, T1, BD

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Ippon: Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri

14-15 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.) 5-4 kyu

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4, H5, T1, BD

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

14-15 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.) 3 kyu wzwyż

Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4, H5, T1, BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu

Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

KONKURENCJE DRUŻYNOWE:

Do 11 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.)

Kata drużynowe chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system punktowy (do najlepszej 4) H1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H1, H2, H3, H4, H5, T1

12-15 lat (skończone przed dniem 23.03.2024 r.)

Kata drużynowe chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system punktowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4, H5, T1, BD, KD, Jion, Empi
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, T1, BD, KD, Jion, Empi

W przypadku braku 4 osób w konkurencji będą one łączone.
W kumite obowiązują białe napięstniki. Protektory na zęby w kategoriach Jiyu Ippon i Jiyu Kumite.
W kategoriach dziewcząt ochraniacze na piersi są dozwolone.
W młodszych kategoriach kata będą dopasowywane do niższego stopniem.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub połączenia konkurencji w
  przypadku małej ilości zawodników.
 • Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubie macierzystym
 • Za zachowanie zawodników lub wyrządzone przez nich szkody odpowiada opiekun
  ekipy
 • W trakcie zawodów czynne będzie stoisko z akcesoriami karate oraz punkt
  gastronomiczny i loteria
 • Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, pod warunkiem zgłoszenia się w terminie do 13.03.2024.

POSIŁKI, NOCLEGI:

 • W celu organizacji posiłków lub noclegów, prosimy o kontakt z organizatorem, minimum 3 tygodnie przed terminem zawodów.
 • zapewniamy obiad i opłatę sędziowską dla sędziów 150 zł.

PROTESTY:

Oficjalny protest może wnieść jedynie „Coach” z danego klubu, zaopatrzony w plakietkę „Coach - z nazwą klubu”. Protest zgłaszany jest bezpośrednio do organizatora i rozpatrywany przez powołaną komisję, składającą się z Sędziego Głównego zawodów, Organizatora zawodów i Chief Instruktora J.K.A. Polska lub wyznaczonego przez niego zastępcę. Od decyzji komisji nie będzie odwołania. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów osoby postronne nie mają prawa rozmów przy stoliku sędziowskim oraz z sędziami. Do tego wyznaczeni są wyłącznie oficjalni przedstawiciele klubów z plakietką „Coach”.

Uwaga:

Kierownicy i trenerzy proszeni są o przybycie na godzinę 9.30 przed rozpoczęciem zawodów, celem potwierdzenia list startowych oraz weryfikacji opłat startowych. Wpłat dokonuje klub macierzysty, w dniu zawodów lub na konto: 91 9656 0008 0011 9278 2000 0001 .

INFORMACJE: 663636087 (Dawid Borodo), zgłoszenia: jaguar.krosno@gmail.com

Pliki do pobrania:

Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy Pucharu Dzieci J.K.A
Tel.: +48 609 709 636 info@jka.org.pl