Polska Federacja Japońskiego Karate
Japan Karate Association Polska
日本空手協会ポーランド
Powrót do aktualności

DPD Mistrzostwa Polski JKA 2019

DPD MISTRZOSTWA POLSKI JKA 2019
Dzieci Kadetów Juniorów Seniorów
pod patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

TERMIN: 26 października 2019 (sobota)
MIEJSCE: Hala Sportowa w Grodzisku Mazowieckim 05-825, ul. Westfala 3a (mapa w załączniku)
START: godz. 12:00
ORGANIZATOR: Japan Karate Assosciation Polska, UKS BUDO Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki, starostwo powiatu grodziskiego, DPD Polska
CEL: weryfikacja umiejętności oraz integracja osób trenujący JKA Shotokan Karate

WARUNKI UCZETSNICTWA:

 • Przesłanie formularza zgłoszenia zawodników na adres: uks@budogrodzisk.pl w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17.10.2019 (czwartek) do godz. 24:00. Dla każdego startujące przewidziany jest pakiet startowy, aby uniknąć że dla kogoś zabraknie prosimy o terminowe zgłoszenia;
 • Potwierdzenie dokonania opłaty startowej;
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich;
 • Ubezpieczenie NNW;
 • Ze względów bezpieczeństwa w konkurencjach kumite obowiązkowe są białe napięstniki (wszystkie grupy wiekowe), ochraniacze na zęby i klatkę piersiową u dziewcząt;
 • legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości;
 • potwierdzenia opłacenia składki członkowskiej JKA za rok 2019;

OPŁATA STARTOWA:
Koszt udziału to 35,00 PLN od konkurencji indywidualnej dla członków JKA Polska, pozostali 45,00 PLN. Konkurencje drużynowe bezpłatnie. Zawodnicy zgłoszeni po terminie będą dopuszczeni do startu tylko po wpłaceniu podwójnej opłaty startowej.
Wpłat dokonujemy za wszystkich zawodników jako Klub Sportowy na konto PKO BANK Polski 71 1020 1055 0000 9602 0312 7032 Dane do przelewu: UKS BUDO Grodzisk Mazowiecki ul. Królewska 59a 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 529-180-19-47 W tytule: KLUB + liczba zawodników + liczba konkurencji indywidualnych
Przyjmowane będą tylko zgłoszenia od klubów macierzystych.

ZGŁOSZENIE:
Dokonujemy poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik) i odesłanie na adres: uks@budogrodzisk.pl w terminie nieprzekraczalnym do dnia 18.10.2019 (piątek). Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty startowej.

PROGRAM PRZEBIEGU MISTRZOSTW:

 • Godz. 11:00-11:40 – zgłoszenie zawodników / klubów przez trenerów w Rejestracji;
 • Godz. 11:40 – odprawa sędziów / kierowników klubów;
 • Godz. 12:00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw (prezentacja klubów), rozpoczęcie eliminacji;
 • Godz. 14:00 – przerwa obiadowa;
 • Godz. 14:30 – kontynuacja rozgrywek;
 • Przewidywane zakończenie zawodów ok. godz. 18:00.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według przepisów JKA.
 • W konkurencji kumite są dwa trzecie miejsca, w konkurencji kata jedno trzecie miejsce.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub połączenia konkurencji w przypadku małej ilości zawodników lub w przypadku ilości 4 zawodników lub mniej w danej konkurencji rozgrywamy konkurencję systemem „każdy z każdym”.

KONKURENCJE INDYWIDUALNE:
1) 7 lat i młodsi (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: T1, H1, H2, H3, H4, H5 Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan
2) 8 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4)T1, H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5 Kumite chłopców i dziewcząt :
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Strona broniąca - kontratak chudan
3) 9 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri
Finały: Kihon Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Strona broniąca - kontratak chudan
4) 10 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Kihon Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Defender – one counter attack on chudan
5) 11 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon(do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Ippon (najlepsza 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Defender – one counter attack on chudan
6) 12 lat (względem dnia 25.05.2019r.) Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4, H5
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Teeki1, BD, KD
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4) Shobu-Ippon, 2 minutes,
7) 13 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4, H5
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1, BD, KD
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Ippon (do najlepszej 4) Oizuki Jo, Chu, Mae geri, Mawashi geri
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4) Shobu-Ippon, 2 minutes,
8) 14-15 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Tekki1,
BD, KD, JO, Empi, Hangetsu
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minutes, Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)
9) 16-17 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H2, H3, H4, H5, T1
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: H2, H3, H4, H5, Teeki1,
BD, KD, JO, Empi, Hangetsu
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minutes,
Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)
10) 18+ lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H2, H3, H4, H5, Teeki1
Najlepsza 8.: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu, Gankaku, Jitte
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minutes,
Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)
11) 40+ lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system chorągiewkowy (do najlepszej 4) T1, H2, H3, H4, H5, T1
Najlepsza 8.: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata: BD, KD, JO,
Empi, Hangetsu, Gankaku, Jitte
Finały: system punktowy (najlepsza 4) Tokui Kata
Kumite chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: Jiyu Kumite (do najlepszej 4) Shobu-Ippon, 2 minutes,
Sai-shiai 2 minutes, sai-sai shiai- Sakidori
Finały: Jiyu Kumite (najlepsza 4)

KONKURENCJE DRUŻYNOWE:
1) do 11 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata team chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system punktowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4, H5,
Finały: system punktowy (najlepsza 4) nie te same kata Tokui Kata: H2, H3, H4, H5
2) 12-17 lat (względem dnia 25.05.2019r.)
Kata team chłopców i dziewcząt:
Eliminacje: system punktowy (do najlepszej 4) T1, H1, H2, H3, H4, H5, T1, BD, KD
Finały: system punktowy (najlepsza 4) nie te same kata Tokui Kata: H2, H3, H4, H5
T1, BD,KD, Jion, Empi

NAGRODY:
Medale, dyplomy, trofea sportowe.

NOCLEG:
Hotel Norbit, ul. Żydowska 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 790 203 302. Hotel Cyprus, ul. Mazowiecka 121a, 05-825 Książenice, tel. 22 734 34 53. Gospoda u Czwarnów, ul. Królewska 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 724 04 56.

OBIADY:
Dla zawodników w ramach opłaty startowej przewidziany jest obiad. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych obiadów (np. dla rodziców dzieci startujących) w kwocie 16 złotych – aby dokonać zamówienia należy w karcie zgłoszeniowej zaznaczyć ilość dodatkowych obiadów i dokonać przelewu wraz z opłatą startową. Termin zamówień jest ten sam, co termin zgłoszeń udziału w Mistrzostwach, czyli do dnia 16.10.2019 (czwartek) do godziny 24:00. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. Dodatkowo w trakcie zawodów będzie dostępny bufet z ciepłymi i zimnymi napojami, a także przekąskami oraz stoisko firmy SMART SUSHI.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Organizator zapewnia obiad dla sędziów i ryczałt za sędziowanie w wysokości 100 zł.
 • Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubie macierzystym.
 • W trakcie zawodów czynne będzie stoisko z akcesoriami karate.
 • Za zachowanie zawodników lub wyrządzone przez nich szkody odpowiada opiekun ekipy.
 • W formularzu zgłoszenia należy uzupełnić rozmiar koszulki w oparciu o rozmiarówkę zamieszczoną w formularzu zgłoszenia.
  Wszelkie informacje dodatkowe: Małgorzata Malicka tel. 530 184 341

Pliki do pobrania:

DPD Mistrzostwa Polski JKA 26.10.2019 - regulamin
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DPD MISTRZOSTWA POLSKI JKA 2019
Tel.: +48 609 709 636 info@jka.org.pl