W roku 1993 Federacja Shotokan Karate Do Polska została przyjęta do JKA Europe i była od tej pory jedynym oficjalnym przedstawicielem tej organizacji w kraju i poza granicami. Dnia 20.04.2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń pod nazwą JAPAN KARATE ASSOCIATION POLSKA i wpisana pod numerem KRS: 0000254856. Dnia 04.06.2006 r. na Walnym Zebraniu Wyborczym JKA Polska wybrano władze w następującym składzie:


Zarząd JKA Polska:
  • Prezes - Mariusz Jewdokimow
  • Wiceprezesi - Piotr Ozyra, Przemyslaw Drejza
  • Sekretarz - Maciej Dziekański
  • Członkowie Zarządu - Marek Kubiak, Mariusz Kaj
Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący - Mariusz Jeżewski
  • Członkowie - Dariusz Czyżewski, Marek Jakubowicz

JKA Polska posiada oficjalny certyfikat JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD FEDERATION.

Opieka Techniczna: Chief Instructor JKA Europe - Hideo Ochi 8 DAN