Siedziba JKA Polska:
60-324 Poznań, ul. Marcelińska 91B/15
Tel. kom. 0609-709-636
e-mail- info@jka.org.pl

Adres do korespondencji:
JKA - Polska
ul. Parkowa 7
64-410 Sieraków

Chief instructor JKA Polska - Mariusz Jewdokimow
64-410 Sieraków, ul. Parkowa 7
Tel. kom. 0609-709-636
e-mail - mariusz.jka@op.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska
nr konta: 76 1090 1362 0000 0001 0583 5902